Voorbereidende lessen

Lespakket

De basisschoolklassen (groepen 5 tot en met 8) volgen in de weken voor Pasen de voorbereidende lessen van de Kinder Matteüs op school. De lessen kunnen gegeven worden door vakleerkrachten muziek of de eigen klasleerkrachten. De Kinder Matteüs geeft jonge kinderen de mogelijkheid om kennis te maken met klassieke muziek, de componist Bach en delen van het lijdensverhaal van Jezus Christus. Met de lessen worden de leerlingen voorbereid op de Kinder Matteüs uitvoering. Normaliter duurt de Matthäus Passion zeker drie uur en dat is zelfs voor volwassenen vaak een hele zit. De Kinder Matteüs uitvoering heeft een lengte van 45 minuten.

Leerdoelen
- Een verkenning van de tijd van componist J.S. Bach
- Ontdekking en respecteren van het lijdensverhaal van Jezus Christus
- Kennismaking met en een positief gevoel krijgen bij klassieke muziek
- Betekenis van de bijkomende emoties en de transpositie daarvan naar de eigen leefwereld 

Het lespakket
Het lespakket bestaat uit twee modules die gekoppeld kunnen worden maar ook los van elkaar uit te voeren zijn:
- Vier voorbereidende digitale schoollessen die gepresenteerd worden door Dolores Leeuwin (bekend van o.a. het Klokhuis en Sinterklaasjournaal). De korte digitale lessen zijn eenvoudig in te passen in het gangbare lesprogramma.
- On-demand Kinder Matteüs. Een meercameraregistratie van de voorstelling, gepresenteerd door Dolores Leeuwin die uitleg geeft. Deze is online via het digitale schoolbord te bekijken.

Uitleg voorbereidende digitale schoollessen.

De lessen, gegeven met behulp van het digitale schoolbord, zijn onderverdeeld in kleuren die corresponderen met de lengtes van de lessen (5 tot 30 minuten). De leerkracht kan zelf bepalen hoeveel tijd hij/zij wil besteden aan het behandelen van het lesmateriaal. In elke les vertelt Dolores Leeuwin, aan de hand van video's, de kinderen het verhaal van Pilatus, Judas en Petrus. Om de leerlingen optimaal voor te bereiden op de uitvoering worden de lessen middels onderstaande items met de kinderen doorgenomen:

 • Zingen! 
  De kinderen zingen enkele originele koralen mee en de BLIKSEM en DONDER rap
 • Ze vergroten hun kennis! 
  De kinderen kennen de context en betekenis van het paasverhaal en weten wie Bach was
 • Luisteren! 
  De kinderen luisteren naar de muziek van Bach
 • Reflecteren! 
  De kinderen vertellen en schrijven op wat ze van de muziek van Bach vinden, wat het voor hen betekent en welke emotie het oproept