Waarom de Kinder Matteüs?

Veel kinderen hebben niet zoveel met klassieke muziek. Zonde, want er is zoveel moois wat ze dan missen! Een positieve kennismaking tijdens de basisschooltijd kan een stimulans zijn om meer breedte te ontwikkelen in de muziekvoorkeur van kinderen. Daar draagt de Kinder Matteüs aan bij. Het zal kinderen, in regulier en speciaal onderwijs, helpen klassieke muziek beter te begrijpen. Daarnaast zal het ze aanmoedigen om respect op te brengen voor de ‘grote, traditionele’ Matthäus Passion, wat een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed is.

Steun van de overheid
‘Kunstzinnige oriëntatie’ staat als één van de kerndoelen voor het primair onderwijs opgesteld in de publicatie van het ministerie van OC&W (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De Rijksoverheid noemt cultuureducatie daarbij een belangrijk speerpunt van haar algemene cultuurbeleid. Als gevolg hiervan stellen de meeste locale overheden in Nederland een jaarlijks bedrag per leerling ter beschikking, dat scholen mogen uitgeven aan cultureel-educatieve projecten. De Kinder Matteüs is een project wat hier goed bij aansluit.

Ervaring leert dat de groepen 5 t/m 8 het meest geschikt zijn voor het beleven van de Kinder Matteüs. Kinderen uit groep 5 en 6 zijn geboeid door het verhaal waarvan verschillende onderdelen worden behandeld in leuke en inspirerende voorbereidingslessen. Zo worden ze meegenomen in het verhaal van de Matthäus Passion en leren ze te begrijpen wat de muziek en het verhaal willen vertellen. Vooral de groepen 7 en 8 blijken al heel goed in staat om de emotie van het lijdensverhaal te koppelen aan de muziek van Bach.

Speciale doelgroepen
De Kinder Matteüs richt zich niet alleen op het reguliere onderwijs maar ook op basisscholen en instellingen voor speciaal onderwijs en kinderen met een beperking in de breedste zin. Kinderen die niet vanzelfsprekend worden benaderd voor een cultuureducatief project zoals deze. Om deze speciale (kinder)doelgroepen te bereiken zijn er artistiek inhoudelijke keuzes gemaakt. 

Tijdens de uitvoering is ‘beweging’ een belangrijk onderdeel om zodoende de interactiviteit van de kinderen te vergroten. Dit ondersteunt het inhoudelijke begrip van het lijdensverhaal (cultureel erfgoed), de emotionele beleving van de muziek (duurzame ontwikkeling). Deze aanpassingen helpen naast de leerlingen uit het reguliere onderwijs ook kinderen met gedragstoornissen of andere beperkingen hun aandacht en concentratie beter te behouden, zonder daarbij afbreuk te doen aan het muzikale niveau. Hiermee willen wij in het bijzonder kinderen die speciale aandacht en begeleiding nodig hebben ook de mogelijkheid bieden aan dit project deel te nemen.

Het uitvoeren van dit project in een bijzondere kerk of ander historisch gebouw draagt ook bij aan de beleving van Nederlands cultureel erfgoed door de kinderen. ‘Beleven’ begint al bij het betreden van het historische gebouw!