Voorbereidende lessen

Voor scholen

Basisscholen uit alle delen van het land hebben de Kinder Matteüs inmiddels ontdekt. Sinds 2012 hebben al meer dan 8.000 basisschoolleerlingen, van Drenthe tot Zeeland en van Noord-Holland tot Limburg, aan de Kinder Matteüs deelgenomen. Bekijk een kort videoverslag van de Kinder Matteüs.

Over het Kinder Matteüs On-demand project
De Kinder Matteüs geeft een extra dimensie aan de beleving van Pasen op school. Met prachtige muziek en een verhaal van alle tijden. Met de Kinder Matteüs volgt de klas digitaal een paar korte interactieve lessen over het meesterwerk, de Matthäus Passion. Na deze voorbereidende lessen kunt u met de klas de registratie van de Kinder Matteüs voorstelling via het digitale schoolbord On-demand bekijken. Gastvrouw van de Kinder Matteüs On-demand is Dolores Leeuwin, zij verwelkomt u graag bij de digitale lessen en neemt de kinderen mee naar de online Kinder Matteüs uitvoering. 

De Kinder Matteüs sluit aan op de kerndoelen van OC&W middels de samenstelling van het lespakket. De inschoolse afdeling van de Muziekschool Amsterdam, in de persoon van Hans van de Veerdonk, ontwikkelde mede het lesmateriaal van de Kinder Matteüs zodat deze perfect aansluit bij de belevingswereld van kinderen en makkelijk voor leerkrachten te gebruiken is. De Kinder Matteüs past in de lange leerlijn ZingZo! van de Muziekschool Amsterdam. Deze leerlijn is opgezet om het zangonderwijs op scholen voor primair onderwijs te verbeteren. In deze methode maken kinderen kennis met diverse stijlen van zingen. In het kader daarvan levert de Kinder Matteüs een belangrijke bijdrage.