Financiële ondersteuning 2017

Prins Bernhard Cultuurfonds

Subsidiënten en sponsoren

De Kinder Matteüs wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van een aantal fondsen, de culturele partners en de locatiepartners.

Fondsen
Kinder Matteüs wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Porticus, Fonds 1818, MAOC Gravin van Bylandt Stichting, Cornelis Roozenfonds en Norma Fonds.